HU | EN
Főoldal Aktualitások Hír

Letölthető a hazai erdőleltározás első 10 évét bemutató kiadvány

2021-08-12 13:51:00

Elérhetővé vált honlapunkon a Nemzeti Szisztematikus Erdőleltár 2010-2019 című kiadványunk elektronikus változata, mellyel nem csak a szűkebb szakmai közönségnek, hanem az érdeklődők szélesebb körének is érdekes és fontos információkat kínálunk.

A Nemzeti Szisztematikus Erdőleltár, hazánk eddigi legpontosabb, a nemzetközi sztenderdekhez leginkább igazodó erdészeti monitoringja. 2010-ben az FNM utódaként indult útjára. Metodikája az évek során számos fejlesztésen ment át, mely a felvett paraméterek listájának fokozatos átalakulását, bővítését eredményezte. Az adatgyűjtés egyik sajátossága, hogy nem csak az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő erdőket érinti, hanem minden, a nemzetközi COST E-43 definíció szerint erdőnek minősülő területet. Ezzel is hozzájárul a Nemzeti Erdőleltárak Európai Hálózata (European National Forest Inventory Network, azaz ENFIN) azon célkitűzéséhez, hogy az európai erdei ökoszisztémák állapotában bekövetkező változásokat egységes metodikai alapokon nyugvó felméréssel modellezhessük. Az adatok, eredmények kompatibilisek a nemzetközi szakmai adatbázisokkal és a szakmai döntéshozatalhoz szükséges információs elvárásokkal.

Kiadványunkból megismerhetik a hazai és nemzetközi erdőleltározás történeti előzményeit, bepillantást nyerhetnek a felvételezés metodikájába és technikai hátterébe, valamint az adatfeldolgozás és –kiértékelés módszertanába is. Bemutatjuk az adatszolgáltatás lehetőségeit, és a nemzetközi metodikán alapuló felvételezés első két ötéves ciklusának speciális eredményeit. Emellett rövid betekintést nyújtunk az NFI első 10 éves periódusán túlmenően a korábbi mintapontokra való visszatérés, vagyis az ismételt mérések első tapasztalataiba, és a távérzékelésben - mint az erdőleltárazás területén újonnan alkalmazható technikai eljárásban - rejlő lehetőségekbe.

A Nemzeti Szisztematikus Erdőleltár 2010-2019 című kiadványunkat nem csupán a 10 évet átfogó eredményekért, hanem a gondolatébresztő elemzésekért is érdemes forgatni.