HU | EN
Főoldal Függelék Irodalomjegyzék

Irodalomjegyzék


Bán I., 1996: Erdészeti alkalmazott biomatematika, Budapest.

Borhidi,A., 2003: Magyarország növénytársulásai, Budapest.

Danszky I., Rott F. (szerk), 1964: Általános irányelvek. Erdő- és termőhelytípus térképezés. OEF, Budapest.

Halász G. (szerk), 2006: Magyarország erdészeti tájai, Állami Erdészeti Szolgálat,Budapest.

Király L. - dr. Mészáros K., 1994-1995: Konvergens prognózisok szerepe az erdőgazdasági stratégiák tervezésében, Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények.

Király L., 1978: Új eljárások a hosszúlejáratú erdőgazdasági üzemtervek készítésében , Kandidátusi értekezés, Budapest.

Kolozs L. (szerk.), 2009: Erdővédelmi Mérő- és Megfigyelő Rendszer (EMMRE) 1988-2008, Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Erdészeti Igazgatóság, Budapest.

Mandallaz, D. 2008: Sampling technics for forest inventories, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton..

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Központ, Erdészeti Igazgatóság, 2010: Erdőrendezési Útmutató, Budapest.

NÉBIH EI Erdőleltározási, Erdővédelmi és Szabályozási Osztály, 2015: Egyesített Erdészeti Monitoring, Budapest.

NÉBIH EI Erdőleltározási, Erdővédelmi és Szabályozási Osztály, 2015: EEM felvételi útmutató, Budapest.

NÉBIH EI Erdőtervezési és Természetvédelmi Osztály, 2015: Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényhez kapcsolódó, 2015.március 30-án, 04.4/810/2/2015 számon elrendelt Erdőtervezési segédlet, Budapest.

Reiczigel J., Harnos A., Solymosi N., 2010: Biostatisztika nem statisztikusoknak, Pars kft, Nagykovácsi.

Sopp L., Kolozs L. (szerk) 2000: Fatömegszámítási táblázatok, Állami Erdészeti Szolgálat, Budapest.

Stefanovits P., Filep Gy., Füleky Gy., 1999: Talajtan, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest

Tomppo, E., Gschwantner, T.,Lawrence, M., McRoberts, R., (editors), 2010: National Forest Inventories, Pathways for Common Reporting, Springer, London

Tomppo, E., Schadauer, K., 2012:Harmonization of National Forest Inventories in Europe: Advances under COST Action E43, Forest Science, vol 58. num.3.

Veperdi G., 2009: Erdőbecsléstan, Sopron.

Veperdi G., 2008: Faterméstan, Sopron.