HU | EN
Főoldal Háttér Nemzetközi kitekintés

Nemzetközi kitekintés


Ahogy Magyarország történetében az első országos üzemtervezés és ezzel az erdőállomány felmérése több mint száz éve – a 1879. évi XXXI tc. életbelépésekor – kezdődött, úgy más európai országok is jelentős múltra tekinthetnek vissza az erdőleltározást illetően.

Németországban például 1892-ben indult az első erdőleltár. A szisztematikus erdőleltározás 1986 óta zajlik és 2002 után a harmadik erdőleltári ciklust 2012-ben fejezték be. A mintavételi háló 4×4 km-es, a mintapontok állandó mintavételi helyek. A hálóponton egy 150×150 méter oldalhosszúságú négyzet (trakt) sarokpontjain történik a mintázás. Legutóbb közel 18 800 trakton több mint 54 000 db mintaterület került felvételre és 72 fafajból, összesen 375 631 mintafát vettek fel

Nemzetközi
Forrás: The Forest in Germany, Selected Results of the Third National Forest Inventory, 2015. Federal Ministry of Food and Agriculture
További információ: https://www.bundeswaldinventur.de

Finnországban az első statisztikai erdőleltár 1921-1924 között zajlott, így világviszonylatban is egyike a legkorábban indított statisztikai erdőleltároknak. Fontos azt is megjegyezni, hogy az adatgyűjtés nem csupán közvetlen terepi mérésekből áll, hanem azt magas szinten integrált távérzékelési alkalmazások is segítik. A legutóbbi befejezett felvételi ciklus már a 12. erdőleltári ciklus, melynek terepi és távérzékelt felvételezései 2012-2016 között zajlottak.

Az eltérő erdősültség és állomány-méretek miatt az ország területén eltérő mintavételi háló kerül alkalmazásra.

Nemzetközi

Nemzetközi
Forrás, további információ: www.metla.fi

Tovább lehetne folytatni a sort a nemzeti statisztikai erdőleltárak rövid ismertetésével, hivatkozásával. Ezek között számos ország – a hazai gyakorlattal hasonlóan – az üzemtervezés/erdőtervezés és a statisztikai erdőleltározás együttesét alkalmazza (pl. Szlovákia, Románia). Az érdeklődő - többek között – az alábbi helyről kaphat további információt, segítséget a témát illetően:
https://efi.int/projects/euroforest-european-forest-information-portal

Bár egységes erdészeti politika nincs az EU-n belül, a közös stratégia már megfogalmazásra került. Az erdőhöz kötődő gazdasági-politikai-környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatosan – ahogy a nemzeti kormányok számára nélkülözhetetlen a nemzeti szintű, megbízható információ – az EU számára is elengedhetetlen a kellő pontosságú és európai szinten harmonizált adatbázis. Ezek alapvető forrásai a nemzeti statisztikai erdőleltárak.

A statisztikai erdőleltárak fontosságát, módszertani, adatszolgáltatási harmonizációra való törekvését, továbbá az együttes képviseletben rejlő lehetőségek érvényesítését is példázza az az együttműködés, amely egy közös szervezet az Európai Nemzeti Erdőleltárak Hálózata (European National Forest Inventory Network), az ENFIN keretében zajlik. Az ENFIN-nek hazánk is tagja és számos közös projekt példázza a sikeres kooperációt.

További információ: http://193.170.148.89/enfin/organ1.html