HU | EN
Főoldal Módszertan Munkafolyamat Adatellenőrzés, minőségbiztosítás

Adatellenőrzés, minőségbiztosítás


Egy adatgyűjtési munka eredménye és annak felhasználhatósága meghatározóan függ a gyűjtött adatok minőségétől. Különösen igaz ez az olyan rendszerekre, mint a statisztikai erdőleltár, ahol egy pont a felvételi területéhez képest annak többszörösét reprezentálja, azaz egy esetleges hiba az eredmény közlésekor többszöröződik. Ennek tudatában jelentős erőfeszítés történt az adatminőség megfelelő színvonalának biztosítására, de azzal is tisztába kell lenni, hogy egy ilyen léptékű munkánál óhatatlanul is maradhatnak hibák a rendszerben. Az adatellenőrzés és minőségbiztosítás szerepe, hogy törekedjen a hibamentességre és az esetleges hibákat minimalizálja.

A fentiek érvényesítésének több módja és az erdőleltározási munkafolyamatba való integrálásának több lehetősége van.

A munkafolyamatba számos minőségbiztosítási elem lett beépítve. Az első meghatározó elem az egyértelmű és jól dokumentált módszertani leírás, az Útmutató. A módszertan – és a műszerpark – kellő ismerete alapvető a terepi munkavégzés megkezdése előtt, amit a terepi időszak kezdetekor a közös terepi tréningek megtartása is segít elmélyíteni. Különösen fontos az esetleges új munkaerő – legyen az csoportvezető vagy segédmunkás – betanítása, önálló munkavégzésre való alkalmasságának ellenőrzése. Az új munkaerőt a munkavégzés során – a munkaszervezésből adódóan – a tapasztaltabb csoportvezető folyamatosan kontrollálja, segíti.

Kiemelt szerepe van a közvetlen terepi ellenőrzésnek, amikor is egy már korábban felvett mintapont más általi ismételt felvétele zajlik. Az ellenőrzésen a pont eredeti felvételezője is jelen van és az így szerzett tapasztalatok, észrevételek közvetlenül visszacsatolásra kerülnek hozzá.

A csoportvezetők feladata és felelőssége, hogy a velük együtt dolgozó terepi segédet (figuránst) irányítsák, munkáját folyamatosan kontrollálják. Lényeges, hogy a segédmunkás ne csak a „mit-hogyan” kérdéskörrel, hanem lehetőség szerint a „miért”-ekkel is tisztában legyen.

A csoportvezetők emellett a terepi felvételi időszakban rendszeresen egyeztetnek, megosztva egymással a tapasztaltakat és ha szükséges, finomítják a módszertant, illetve a projektet.

A terepi felvételezés informatikai háttere, alkalmazott eszközparkja kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a terepről egy hibáktól és hiányoktól mentes, viszonylag könnyen feldolgozható és kiértékelhető adatsor kerüljön az irodába. Ennek érdekében a FieldMap szoftvercsalád Project Manager szoftvere segítségével már előre beépített, többszintű ellenőrzéssel rendelkező projektek kerülnek a terepi felvételezők birtokába.

Az ún. mezőszintű ellenőrzés esetén egyrészt értékhatárhoz köthető egy adott paraméter megengedett tartalma, így az azt meghaladó érték megadására nincs lehetőség, másrészt a hibázási lehetőséget csökkenti a kiválasztási listák használata, mikor is csak egy felkínált értékkészlet elemeinek rögzítése lehetséges.

Mezők közötti ellenőrzés is megvalósítható, több mező adatainak bevitelét követően. Ilyenkor kisebb programrészekkel – ún. szkriptekkel – van lehetőség a mezők között elvárt kapcsolatok meglétének ellenőrzésére illetve ezek hiánya esetén figyelmeztetésre.

További eszköz a minőség javítására az adott pont felvétele után kötelezően lefuttatandó hibaellenőrző rutin (ami tulajdonképpen egy szkriptgyűjtemény), ahol a fentieken túl a teljesség ellenőrzésére is lehetőség van. A rutin kiszűri az adathiányt, az egyértelműen hibás adatokat, a hibahatár közelében levő értékek esetén pedig figyelmeztető üzenet küld a felvételező részére, aki elbírálja annak jogosságát, indokolt esetben javít.Visszatérés
Példa egy ellenőrző szkript lefuttatására és üzenetére

A terepi munkavégzést követően az irodai feldolgozáskor további ellenőrzések következnek, melyet először a felvételező majd ezt követően a teljes feldolgozást végző munkatárs végez.

Végezetül az eredménytáblákban a szakmai összefüggések meglétének ellenőrzésével, továbbá azok más forrású, de hasonló információkkal való összevetésével tovább emelhető az adatjóság.

Fentiek mellett kiemelten fontos az alkalmazott mérőeszközök, műszerek rendszeres karbantartása és kalibrálása.