HU | EN
Főoldal Módszertan Alkalmazott módszer Egyéb adatok felhasználása

Egyéb adatok felhasználása


A Magyarországon megvalósuló NFI ún. többforrású erdőleltár, ami tulajdonképpen a felvett adatokon túlmenően további külső adatforrások rendszerbe való bevonását jelenti. A legfontosabb adatforrások az Országos Erdőállomány Adattár (továbbiakban: Adattár), a mintaterület koordinátája alapján számolt térbeli adatok, valamint a Google műholdfelvételei. Az éves munkák előkészítése során utóbbiakon alapul a felszínborítás megítélése, a potenciális mintapontok előminősítése irodai körülmények között.

Az Adattárból a körzeti erdőtervezés során gyűjtött adatok egy része kerül felhasználásra, melyek gyakran kiinduló adatként támogatják a terepi munkavégzést. A szóban forgó adatok néhány esetben pontosításra kerülnek, mégpedig azért, mert – pl. a megadott fahasználat módja és éve, a terület lejtése stb. – a teljes részletre vonatkozó információk, ezzel szemben a szisztematikus erdőleltározás során ezt specifikusan az 500 m2-es mintaterületre vonatkoztatva kell megadni.

Más Adattárból származó adatok – úgymint a részletazonosító, a fafajok kora, a termőhellyel kapcsolatos információk (genetikai talajtípus, termőréteg vastagság, fizikai talajféleség, hidrológia) – pontosítására a leltározás során korlátozott lehetőség van, mivel a felmérés nem terjed ki minden változó részletes vizsgálatára. Néhány adat kizárólag a statisztikai kiértékelés miatt és háttér-információként kerül feltüntetésre a mintapontoknál, ilyen a tulajdonforma, a rendeltetés illetve a természetesség, ezek módosítás nélkül maradnak a projektben. Az erdőleltározás módszeréből következően vannak olyan – nem erdőtervezett területre eső pontok –, melyekhez értelemszerűen az előbbiekben felsorolt adattári információk nem kapcsolhatók.

A mintaterület földrajzi koordinátája alapján nyerhető adatok természetesen függetlenek az erdőtervezett területektől és a következő információkra terjednek ki: közigazgatási helység, megye, erdészeti tájcsoport, erdészeti táj, erdészeti kistáj, erdőtervezési körzet, nemzeti park illetékességi terület.

Fontos megemlíteni a Google műholdfelvételeit (Google Earth), mint külső adatforrást, mely az előkészítésben, a mintapontok előzetes osztályozásában, valamint a terepen való tájékozódásban nyújt kiemelt segítséget.