HU | EN
Főoldal Módszertan Alkalmazott módszer Mintakör

Mintakör


A trakt négy sarokpontja az állandó sugarú (12,616 m) mintakörök középpontja, melyek területe egyenként 500 m², ez a teljes mintavételi terület.

A terepi munka hatékonyságának növelése érdekében a mintaterület további koncentrikus mintakörökre (ún. szegmensekre) van felosztva, melyekben más-más átmérő határral kerülnek megmintázásra a faegyedek. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a vékonyabb egyedek csak kisebb mintaterületen vizsgálandók. Ezzel a módszerrel csökkenthető a felvételezésre fordított idő anélkül, hogy a paraméterek statisztikai megbízhatósága romlana.

A kialakítást az alábbi ábra és táblázat szemlélteti.

Sugár (m) Terület (m2) Átmérő határ (cm)
1. kör 3 28,3 >= 7
2. kör 7 154 >= 12
3. kör 12,616 500 >= 20