HU | EN
Főoldal Módszertan Feldolgozás Holtfaanyag számítás

Holtfaanyag számítás


Holtfaanyag alatt a méretre vonatkozó elvárásoknak megfelelő fekvő holtfa értendő. Így a teljes mintaterületen feltérképezésre kerülnek a 10 cm-es csúcsátmérőt elérő fekvő holtfa ág- illetve törzsrészek, amelyek hossza eléri az 1 m-t. A holtfa két végpontjának, illetve esetleges töréspontjainak térbeli koordinátáival, és az ezen pontokon mért átmérőkkel (r, R) kerül rögzítésre. Minden fekvő holtfa a hossztengelyének képzeletbeli vonalával, valamint kezdő és végátmérője által definiált csonka kúp - beleértve annak esetleges töréspontjaiban szakaszolva - poligonnal körberajzolt vízszintes vetületével kerül ábrázolásra. Fatérfogatának számításakor a térbeli koordináták kerülnek felhasználásra, így azok valós értéket tükröznek. Ha egy holtfa kinyúlik az 500 m2-es mintaterületből, akkor a Field-Map program a túlnyúló részeket "levágja", vagyis a határig levő hosszal és az ott arányosított átmérővel számol a későbbiekben.

Fekvő holtfa
Fekvő holtfa

A fekvő holtfa hossza (m) és térfogata (V) automatikusan kerül kiszámításra, térfogatánál csonka kúp képletet alkalmazva.

Csonka kúp képlet
Csonka kúp képlet

ahol:

V a csonka kúp (holtfaanyag) térfogata,
m a csonka kúp magassága,
R alapkör sugara,
r fedőkör sugara.

A holtfaanyag akkor is felmérésre kerül, ha hossza eléri ugyan az 1 m-t, de 1 m-nél kisebb része esik csak a mintaterületre. Ebben az esetben is csak a mintaterület határán belülre eső rész térfogata kerül figyelembe vételre. A Field-Map a töréspontok magassági koordinátáit is tárolja, így a fatömeg mindig 3D-s vetületben áll elő. Ez különösen lejtős területen fontos, ahol a „2D-s fatömeg” alábecsült lenne, továbbá ott, ahol a „fekvő” holtfák nem a talajon fekszenek, hanem pl. valamilyen tereptárgyon (szikla, mintafa, tuskó, stb.).