HU | EN
Főoldal Módszertan Feldolgozás Területszámítás

Területszámítás


Feldolgozás – területszámítás

A mintaterület

A mintaponthoz tartozó terület a mintaterület, melyet a mintakör kerülete határol le. A mintakör sugara 12,616 m, ebből adódóan a mintaterület nagysága 500 m2.

A mintaterület háromkoncentrikus körre – háromszegmensre – van osztva. Az első szegmens egy 3m sugarú kör, területe 28,274 m2. A második szegmens egy 7 m sugarú kör, 153,938 m2területtel. A harmadik szegmens maga a teljes mintaterület (12,616 m sugarú kör, területe 500m2).

Összes erdőterület

Mivel az ország teljes területének csak a töredéke kerül közvetlen felvételezésre, azonban az így kapott mintaterület adatok országos szintű kiterjesztésre kerülnek, ismerni kell azt, hogy egy mintapont mekkora területet reprezentál. Minél kisebb ez a terület, annál megbízhatóbb a mintavétel, viszont ezzel arányosan nő a feladat erőforrás igénye. A tíz éves felvételek 2.8 × 2.8 km-es mintavételezési hálón a négy pontos traktok figyelembevételével könnyen kiszámítható, hogy minden egyes mintapont 200 hektárt reprezentál.

Az összes erdőterület nagysága,a fentiekből következőleg,az erdőterületnek minősített mintapontok számával arányos (mintapont darabszáma ×200 hektár).

Meg kell jegyezni, hogy ebben az értékben szerepelnek az erdőterületnek minősített, de akadályoztatás miatt fel nem vett mintapontok is. Ilyen akadályoztatás lehet pl.: árvíz, zárt katonai terület, stb.

A számítások menete

A területszámítások alapja minden esetben a mintaterület (500 m2). Az ez alatti területi egységre – a szegmensekre – vonatkozó adatok a mintaterület teljes egészére ki vannak terjesztve. A kiterjesztés az első és a második szegmens esetében területük mintaterülethez viszonyított arányában történik, míg a harmadik szegmens adatai már eleve a mintaterület egészére vonatkoznak. Ugyanakkor eleve a teljes mintaterületre vonatkoznak a mintapont Általános jellemzői, a Holtfaanyag és a Tuskó adatok, így esetükben kiterjesztésre nincs szükség.

A további számítások alapértékei a hektárra vonatkoztatott értékek, melyek az előbbiekben ismertetett, mintaterületre vonatkozó értékekből 20-al szorozva állnak elő.

Ezt követően a számítások alapvetően vagy egyszerű aggregációt vagy területi egységre vonatkoztatást rejtenek. Előbbire példa a KTT fafaj által elfoglalt területek (fafajterület) összegzése (ha), utóbbira ugyanezen fafaj országos területi aránya, ami a fafajterület összes erdőterületre(ha) vetítésével áll elő (%).

Megjegyzendő, hogy a fafajterület az azonos fajú mintafák területének összegéből származik. Az egyesmintafák területe a mintapont 500 m2-es területének körlap-arányos része.Ez egyben azt is jelenti, hogy a mintafa nélküli – nem „faállománnyal borított” minősítésű – mintapontok üres területként kezelendők.

Speciális esetet képeznek a Kisfák adatai, ahol egyrészt a Kisfák jellemzőit a 3 méteres sugarú kör területéről terjesztjük ki a mintapont teljes területére, másrészt viszont az egyes elemző statisztikák csak azon mintapontokat összegzik, melyeken legalább 1 db kisfa található. Ilyen statisztika például a kisfák hektáronként darabszáma. Mivel a kisfák felvételekor az azonos fafajú és magassági csoportba eső fák kerülnek egy egységbe (darabszámuk jelentősen eltérhet), ezért az 500 m2-es terület ezen egységek fatérfogatának arányában osztódik fel.