HU | EN
Főoldal Adatok Adattári összehasonlítás

Adattári összehasonlítás


A statisztikai erdőleltározás (NFI) során szerzett adatok Országos Erdőállomány Adattári (OEA) adatokkal való összevetése részben korlátokkal bír, az alábbiak miatt:

  • eltérő definíciók használata, melyen belül a legfontosabb, hogy
  • eltérő a vonatkoztatási terület az erdő definícióból adódóan;
  • eltérő felvételezési, mintázási módszer;
  • a két felvétel eltérő célja (NFI: alapvetően statisztikai, illetve OEA: hatósági)

Fentiek ellenére, mindenképp hasznos és informatív néhány „alap paraméter” összevetése, illetve egymás mellett való szerepeltetése, vizsgálata.

Az összehasonlítás során az OEA adatok, az NFI ciklus közepére, azaz 2012.01.01-re vonatkozó adatok.

Az NFI adatok egyrészt a teljes, erdőleltározás által erdőterületnek minősített adatokat tartalmazzák (NFI teljes) valamint ebből azt a részhalmazt, amelynél az adott mintapont erdőtervezett erdőrészletre esik (NFI erdőrészlet).

Az alábbi diagram az NFI és az OEA erdőterületeiből a faállománnyal borított területeket veti össze, azok százalékos arányát mutatja az OEA-t 100 %-nak véve. Az ábrán látható, hogy a bal oldali %-os skála 100 %-ot meghaladó értékei az NFI magasabb arányát mutatja. Ez elsősorban az OEA-ban összességében alacsonyabb területtel bíró fafajokra (fafajcsoportokra) igaz, és egyenesen következik az erdőtervezés – leírás során alkalmazott – 5 %-os elegyarány-minimumra vonatkozó elvárásából. Az így „keletkező” területeket, valahonnan meg kell „nyerni”, többnyire ez a magyarázata a 100 %-nál alacsonyabb értékeknek.

Adattári összehasonlítás

Az NFI erdőrészlettel bíró összterülete az egy mintapont által reprezentált terület nagysága miatt haladja meg – minimálisan – a 100 %-ot.

A következő ˗ a fentihez hasonló elven szerkesztett - ábra a fakészletek alakulását mutatja. itt már markánsan megmutatkozik az NFI által magasabbra becsült fatérfogat.

Adattári összehasonlítás